Agenda

2 april 2024 - 31 mei 2024

Expositie :

Suzanne Bo - Schilderijen

 English see below

Opening : Zondag 7 april 15.00 – 17.00 uur.

Abstract Expressionisme

De schilderijen van Suzanne Bo ontwikkelen zich intuïtief.

Hierdoor ontstaan emotionele en expressieve beelden.

De vormen zijn kleurrijk en organisch.

Zij is lid van Pulchri Studio & de Haagse Kunstkring in Den Haag.

www.suzannebo.nl

  English

2 April 2024 - 31 May 2024

Exhibition :

Suzanne Bo - Paintings

Opening : Sunday 7 April 3 –5 PM.

Abstract Expressionism

Suzanne Bo’s paintings develop intuitively.

This creates emotional and expressive paintings.

The shapes are colorful and organic.

She is a member of Pulchri Studio & Haagse Kunstkring in the Hague.

www.suzannebo.nl

__________________________________________________________________

11 feb 2023 - 24 mrt 2024

Expositie :

Ahmed Kleige - Schilderijen

  English see below

Ahmed Kleige :

In samenwerking met de Limburgse Kunstkring presenteren we bij Wijn & Kunst atelier een selectie schilderijen van Ahmed Kleige , kunstschilder afkomstig uit Syrië en gevestigd in Valkenburg lid van “de Limburgse Kunstkring”.

Ahmed probeert door het schilderen angst en verdriet om te zetten in schoonheid. Van alle verhalen van menselijke pijn wil hij een venster van hoop maken.
“Ik sta voor het witte doek dat voor mij een blanco pagina is en laat kleuren als muziek uit mijn penseel vloeien, soms luid en soms stil. Om werelden voor mij te vormen die veel gevoelens en gedachten bevatten, en om me over mensen te vertellen. Ik probeer nog steeds de diepten van de ziel er in te ontdekken” : Ahmed Kleige

De expositie van Ahmed Kleige is te zien vanaf 11 februari.

Op Zondag 24 maart van 15.00 – 17.00 uur is de finissage van de expositie.

Wijn & Kunst atelier

Weimarstraat 24 A

2562 GX Den Haag

06-26510036

  English 

11 Feb 2023 - 24 March 2024

Exhibition :

Ahmed Kleige - Paintings

Exhibition : Ahmed Kleige

11 February - 24 March 2024

Ahmed Kleige :

In collaboration with “the Limburg Art Circle” we at Wine & Art studio the Hague present a selection of paintings by Ahmed Kleige , a painter from Syria based in Valkenburg and member of ‘the Limburg Art Circle”.

Ahmed tries to transform fear and sadness into beauty through painting.

He want to turn all stories of human pain into a window of hope.

 

“I stand in front of the white canvas that is a blank page for me and let colors flow from my brush like music , sometimes loud and sometimes silent.

To form worlds that contain many of my feelings and thoughts and to tell about people.

I am still trying to capture the depths of the soul in it.” : Ahmed Kleige

 

The exhibition starts 11 February.

On 24 March we have a finissage from 3-5 PM

Wine & Art studio

Weimarstraat 24 A

2562 GX the Hague

( 0031 ) 06-26510036